Kontakta någon av oss i styrelsen

Styrelsen 2019/2020


 

Ordförande
Iréne Frinell
info@vshk.se 

Sekreterare
Martina Johansson


 

Suppleant

Eva-Bhoanita Huttunen 


Valberedare

Anna Johansson
Gunilla KarlssonVice Ordförande
Roger Johansson


 

Ledamot
Ann-Marie Persson
 

Suppleant 2
Örjan Dahlberg

Webbdesigner
Styrelsen
info@vshk.se

 

Kassör
Ewa Norman
ewa@vshk.se


 

Ledamot
Sven-Erik Svensson


 

Revisor
Maria Öhman


 

Registrator
Agneta Johansson 

Ledamot
Matilda Wikberg Valberedare 1
Mattias Bergstedt