Kontakta någon av oss i styrelsen

Styrelsen 2019/2020










 

Ordförande
Iréne Frinell
info@vshk.se







 

Sekreterare
Martina Johansson






 

Suppleant

Eva-Bhoanita Huttunen 










Valberedare

Anna Johansson
Gunilla Karlsson











Vice Ordförande
Roger Johansson










 

Ledamot
Ann-Marie Persson




 

Suppleant 2
Örjan Dahlberg

Webbdesigner
Styrelsen
info@vshk.se





 

Kassör
Ewa Norman
ewa@vshk.se










 

Ledamot
Sven-Erik Svensson


 

Revisor
Maria Öhman










 

Registrator
Agneta Johansson







 

Ledamot
Matilda Wikberg 











Valberedare 1
Mattias Bergstedt