Kontakta någon av oss i styrelsen

Styrelsen 2023/2024


 

Ordförande
Agneta Johansson 
Sekreterare
Malin Persson
 

Suppleant 2
Örjan DahlbergVice Ordförande
Ann-Marie Persson


 

Ledamot
Ewa Norman


Valberedare

Gunilla Eriksson
Lasse Eriksson

 

Kassör
Iréne Frinell
 


 

Ledamot
Sven-Erik Svensson

Webbdesigner
Styrelsen
 


 

Registrator
Roger Johansson


 

Suppleant

Eva-Bhoanita Huttunen 


 

Revisor
Annick Töpel