Klubben startades: 16 Oktober 2002

Hantering av dina personuppgifter hos VSHK
 
Antagligen har det inte undgått er att personuppgiftslagen (PUL) ersätts med Dataskyddsförordningen (GDPR) den 25 maj 2018. I och med det utökas dina rättigheter som registrerad. Det innebär att du har rätt till att få information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du får mer kontroll över dina egna uppgifter och har rätt till att få ut dina uppgifter, flytta dem samt få dem rättade eller raderade.
 
Mer information om den nya förordningen finns på Datainspektionens hemsida; https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/principer-for-behandling-av-personuppgifter/. 
 
Har du frågor eller önskemål gällande hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via ewamarie.norman@gmail.com.