Tidningen skickades i början på veckan och borde ha kommit nu.

God Jul & Gott Nytt År
önskar vi er!
/Styrelsen
 

Info från styrelsen i VSHK

Vi håller på att jobba med hemsidan. Ber om överseende om det är lite stökigt/ostrukturerat en tid framöver.

Idéer/synpunkter angående innehållet kan ni skicka till info@vshk.se
 

Vi vill tacka våra sponsorer som gjort vår utställning på Tånga Hed i år, 2018, möjlig.

RJ Spolservice
Maxipet
Gunillas Djurtillbehör i Gråbo
Gråbo blommor
MR Koppel
Aveo
Gibbon
Markström
Bonum

Hantering av dina personuppgifter hos Vshk
 
Antagligen har det inte undgått er att personuppgiftslagen (PUL) ersätts med Dataskyddsförordningen (GDPR) den 25 maj 2018. I och med det utökas dina rättigheter som registrerad. Det innebär att du har rätt till att få information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du får mer kontroll över dina egna uppgifter och har rätt till att få ut dina uppgifter, flytta dem samt få dem rättade eller raderade.
 
Mer information om den nya förordningen finns på Datainspektionens hemsida; https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/principer-for-behandling-av-personuppgifter/. 
 
Har du frågor eller önskemål gällande hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via Ewa@vshk.se